Dovolená 8.7.2024 - 19.7.2024.

Rehabilitace

Nestátní zdravotnické zařízení Rehabilitace Bystřice pod Hostýnem s.r.o. vzniklo v roce 2010 a svou činností navázalo na rehabilitaci s dlouholetou tradicí, kterou provozovala od roku 1996 paní Ivanka Dočkalová.

Naším cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu dětí i dospělých. U všech klientů na základě vstupního kineziologického vyšetření navrhneme terapii, doporučíme autoterapii a vhodné doplňkové pohybové aktivity. Nedílnou součástí terapie jsou i doporučení týkající se úpravy pracovního prostředí zejména u klientů se sedavým zaměstnáním.

Mezi nejčastější diagnózy, se kterými se v rehabilitaci setkáváme, patří:

 • bolesti hlavy
 • krční páteře, hrudní a bederní páteře,
 • bolesti kloubů,
 • poúrazové a pooperační stavy,
 • vadné držení těla u dětí,
 • skoliózy,
 • bolesti pohybového aparátu způsobené vlivem jednostranné nebo ergonomicky nevhodné zátěže,
 • neurologická onemocnění typu periferních paréz
 • cévních a mozkových příhod a další

V případě potřeby je k dispozici i bezbariérový přístup.

Naše NZZ je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

Služby

Každému klientovi je po vstupním vyšetření navržen individuální plán terapie dle jeho potřeb a možností. Na rozdíl od masáží, které jsou pasivní procedurou, vyžaduje fyzioterapie aktivní přístup klienta k problému.

V terapii využíváme měkké a mobilizační techniky, senzomotoriku, PNF techniky, metodu R. Brunkow, metodu aktivní segmentální centrace, dechovou rehabilitaci a další.

Dále poskytujeme:

 • Kinezio taping využití elastických pásek k terapii a prevenci pohybových potíží a bolestí.
 • Ergonomické poradenství (vhodná úprava pracovního prostředí).
 • Fyzikální terapii: kontaktní elektroléčba a ultrazvuk (přístroj BTL- 4000), laser (přístroj BTL- 4000), distanční elektroterapie (přístroj VAS 07)